Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach - O nas

Informacje

Budynek OPS

Budynek UG

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Baćkowice 84A
27-552 Baćkowice

REGON  292679962
NIP: 863-15-83-630

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Terenem działania Ośrodka jest gmina Baćkowice, a siedzibą budynek wielofunkcyjny obok Urzędu Gminy w Baćkowicach.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach został utworzony Uchwałą Nr X/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Baćkowicach z dnia 28.02.1990r. w sprawie powołania jednostki budżetowej - Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach.
Zasady działania, organizacji oraz zadania i cele Ośrodka Pomocy Społecznej określa statut oraz regulamin organizacyjny.
Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie pomocy społecznej, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Podstawę przyznawania świadczeń o charakterze finansowym, niefinansowym, środowiskowym i instytucjonalnym stanowi Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz inne przepisy prawa i akty wykonawcze. Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach realizuje także szereg zadań zleconych przez administrację rządową z zakres wspierania rodziny m.in. wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, rodzicielskich, alimentacyjnych.

Telefony, Fax, e-mail

Imię i nazwisko

Telefon

Fax

E-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Kierownik

Bożena Kozłowska

158686215

158686215

kierownik@opsbackowice.pl

Pracownicy socjalni

Monika Koza

158686215

158686215
tel. kom. 509723403

monika.koza@opsabackowice.pl

Justyna Stawiarska

158686215

158686215
tel. kom. 509723403

justyna.stawiarska@opsbackowice.pl

Katarzyna Grzyb

158686215

158686215
tel. kom. 509723403

katarzyna.grzyb@opsbackowice.pl

Świadczenia rodzinne,  świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny

Mariusz Karcz

158686215

158686215

sr@opsbackowice.pl

Dominika Jankowska

158686215

158686215

dominika.jankowska@opsbackowice.pl

Główna księgowa

Mariola Bęben

158686215

158686215

mariola.beben@opsbackowice.pl

Kadrowa

Anna Poniedzielska

158686215

158686215

anna.poniedzielska@opsbackowice.pl

Opiekun (usługi opiekuńcze)

Jolanta Staniek

158686215

158686215

 

Dzienny Dom Senior+

Kierownik

Dorota Kasprzycka

509723304

 

seniorolszownica@gmail.com

Opiekun

Agnieszka Misztal

509723304

 

 

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek
730 – 1530

EPUAP

Adres naszej skrzynki podawczej na platformie E-PUAP
adres: /t89bf4m7xi/skrytka