Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Świadczenia Rodzinne – okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2021r. do 31 października 2022r. w formie elektronicznej można składać za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl.
Natomiast wnioski w formie tradycyjnej „papierowej” przyjmowane są od 1 sierpnia 2021r.
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń rodzinnych nie ulega zmianie i wynosi 674 zł na osobę w rodzinie oraz 764 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko.
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/lista-dostepnych-wnioskow-elektronicznych