Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Zapraszamy do udziału w projekcie: Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa

Ulotka strona pierwsza programu: Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa Ulotka strona druga programu: Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa